Atelier
MarenArt
Home  Mythology/ Suomen muinaismytologia             Click  /KlikkaaMythology:

Suomen muinaismytologia:

 to the beginning
sivun alkuun
to the beginning
sivun alkuun


    
 


Come on home now, they're calling for you
Tule jo kotiin, sinua huudetaan


Oil  50x40   500€
The elfSpring's first sitting of the ruler 
Kevätistunto Tapiolassa
Oil,    100x80      1000€
                                             Who's there in my forest?  
                                             Kuka kulkee metsässäni
 
                                                            Oil,    80x60     sold  Oops, you saw me!
Ups, huomasit minut!
Oil,      50x40    440€


A fairy

The warmth of the rock
Kiven lämpö


 Oil,   100x120   1380€
The elves of the rock
Helping you home
Turvallisesti korantaan

Acrylic and oil, 100x120   1380€  


Ahti, king of the seasHurry hurry love, come to me
Kiirehdi rakkain

Acrylic  80x40  650€


vedenneito, maiden of waters 

Please, come back to the water
Tulisit jo takaisin veteen                                   
 Oil,70x100       580€  

vedenneito,  maiden of waters 
   
Be careful now, my darling
Varovasti, rakkaani  
                 
       
Oil, 50x60    520€Ahti, king of the seas


Suomalainen muinaistarusto

Muinaissuomalaiset uskoivat vahvasti luonnon henkiin ja voimiin, olivathan he paljolti niistä riippuvaisia jokapäiväisessä elämässään.  Haltiaväkeä rukoiltiin ja lepyteltiin, heille uhrattiin ruokaa ja esineitä ja heillä peloteltiin lapsia tottelevaisiksi.

Ihmisille näitä voimia edustivat mm. metsän jumala Tapio ja hänen puolisonsa Mielikki sekä metsän muu väki kuten keijukaiset, peikot, maahiset, ja metsän neidot, Tellervo ja Sinipiika.

Meren jumala taas oli Ahti ja hänen vaimonsa oli nimeltään Wellamo. Heidän väkeensä kuuluivat mm. Näkki, merenneidot ja –miehet, Iki-Turso, vetehiset ja vesihiidet.

Niinikään vuorilla uskottiin elävän omat kansansa, rikkaan Vuoren väen ikivanhoinen kuninkaineen ja heitä ilkeämpien ja rumempien peikkojen.

Myös kotipiirissä uskottiin elävän omat haltijansa, jotka olivat nykyäänkin kaikille tuttuja tonttuja.Ne vartioivat rakennuksia, asukkaita ja eläimiä ja toimittivat pieniä työtehtäviä...
-Niihin uskotaan jossain määrin edelleenkin, kuten meidän talomme kotitonttu Eevertti haluaisi nyt minun tähän kirjoittavan  :-)Ancient Finnish Mythology

Ancient Finns believed strongly in the spirits, gods of nature, -understandable, since they lived so clearly depended on the nature.
The gods were worshipped: prayed for and sacrificed to: food and objects were used to please them and the children were intimidated with them in order to be obedient.

There were different sorts of gods depending on where they were believed to live:
Tapio, the god of the forest and  Mielikki, his wife with other creatures of forest:  fairys,  goblins, elves, the maidens and sons of forest, earth spirits and some magical beasts of pray, like a bear and an elk.

In the sea there lived  Ahti  and his wife, Wellamo,  ruling mermaids and -men, sea monsters, goblins and other creatures and animals of the seas.

Inside the rock and mountains there were believed to live the people of their own.
The elves of the rock were believed to be wealthy for the gold, silver and jewels they digged inside the mountain. There were also uglier and meaner trolls living inside the mountains.

In the houses and courtyards
lived the elves, taking care
and watching over of the  house, the family and the animals, runnning errods  and helping with many kind of tasks...
and as we all know they are still believed in some ways...at least in my family ,because we all know about Eevertti, our own home elf   :-) © 2009   Maren Jeskanen